Gospodarka odpadami w Gminie Wyry w 2022 roku - ważne informacje

27.12.2021

Gmina wyłoniła wykonawcę świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na kolejny rok. 21 grudnia została zawarta umowa z konsorcjum spółek Master Odpady i Energia oraz PreZero Service Południe.

W najbliższym czasie mieszkańcy zostaną wyposażeni w harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku (pobierz harmonogram tutaj) oraz pakiet worków na I półrocze.

W uzasadnionych przypadkach, można otrzymać większą ilość worków*. W szczególności dotyczy to nieruchomości, na których zamieszkuje od pięciu osób wzwyż. To w nich najczęściej pod koniec II i IV kwartału roku zaczyna brakować worków.

Dodatkowe worki wydawane są na indywidualny, pisemny wniosek (pobierz wniosek tutaj) dostępny w Urzędzie Gminy Wyry.


*Na podstawie uchwały nr XXXVI/309/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…).