Gospodarka odpadami w Gminie Wyry w 2023 roku - najważniejsze informacje

28.12.2022

Rada Gminy Wyry, podczas dwóch ostatnich posiedzeń 2022 roku, przyjęła istotne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami w naszej gminie.

Większość zasad się nie zmienia. Od 1 stycznia czekają nas jednak: zwiększenie stawek za przekroczenie limitów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czy rozdzielenie bioodpadów na bio-kuchenne oraz bio-zielone. Istotna zmiana dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, które nie będą już mogły oddawać na PSZOK-u odpadów budowlanych i rozbiórkowych.