Informacja o akcji szczepienia lisów

01.09.2017

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że  przewidywany termin wyłożenia szczepionki dla lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie to: 13.09.-22.09.2017 r. Szczepienie prowadzone będzie na obszarze całego województwa śląskiego zgodnie z rozpoznaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737).

Do pobrania:
1. Informacja na temat szczepienia lisów