Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

17.01.2020

Przy ustalaniu propozycji stawki opłaty na 2021 r., wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy Wyry (8 200) oraz przewidywane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2020 i 2021.

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nowa stawka wyniesie 29 zł miesięcznie za każdą osobę, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje do 5 osób włącznie, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli nieruchomość jednorodzinną zamieszkuje więcej niż 5 osób, opłata miesięczna będzie stanowić sumę kwoty 145 zł oraz 7 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku zamieszkiwania w budynku mieszkalnym wielolokalowym, w sytuacji zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka na osobę za miesiąc wyniesie 27 zł.