Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20.01.2020

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać tutaj.

 PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA DEKLARACJI dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – zamieszkałej przez 4 osoby (do pobrania tutaj). 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz uchwalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład podstawowy: Opłata za odpady = 4 osoby x 29,00 zł/miesiąc = 116,00 zł/miesiąc

Przykład z kompostowaniem: Opłata za odpady = (4 osoby x 29,00 zł/miesiąc) – (4 osoby x 4,00 zł/miesiąc) = 100,00 zł/miesiąc