Punkt przyjmowania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

18.09.2019

Odpady rolne powstające w gospodarstwach rolnych takie jak folie, sznurki, opony można dostarczyć za opłatą do:

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

44-194 Knurów, ul. Szybowa 44

tel. 32 33 55 060, 510 111 051 (waga)

tel. 32 33 55 061, 510 111 126

zarządzanej przez KOMART Sp. z o.o. Knurów