Mieszkańcy otrzymali już nowe brązowe kubły na gromadzenie bioodpadów - 1 pojemnik 120 l, w którym znajduje się zestaw worków na pierwsze półrocze, w tym 24 worki na bioodpady.

Co można wrzucać do brązowych pojemników i worków?

 • odpady pochodzenia roślinnego
 • obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów
 • resztki owoców cytrusowych
 • przeterminowane produkty spożywcze
 • odpady kuchenne (resztki żywności, fusy po kawie i herbacie)
 • stary chleb
 • przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki, itp.
 • jajka, skorupki jaj
 • skoszoną trawę
 • niewykorzystane miękkie części uprawianych roślin

Czego nie można wrzucać do brązowych pojemników i worków?

 • kości, mięsa
 • odchodów zwierzęcych
 • tkanin, materiałów nieorganicznych
 • papierosów
 • papieru
 • materiałów i substancji zanieczyszczających, zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne

Rekomendujemy, aby  odpady biodegradowalne, jeśli to możliwe, wrzucać do pojemnika luzem, czyli bez żadnego dodatkowego opakowania. Można także używać opakowań biodegradowalnych czyli takich, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Najłatwiej worki na odpady, które nadają się do brązowego pojemnika poznać po oznaczeniu w postaci piktogramu:

symbol - odpady.jpg

 

Oznacza on, że worki spełniają normy EN 14995, EN 13432 i przekompostują się razem z odpadami.

Odpadów biodegradowalnych nie wolno wrzucać do pojemnika brązowego w workach zrobionych z tworzywa sztucznego! Takie worki nie rozłożą się i zanieczyszczą kompost.

Worki plastikowe wykonane z tworzyw oksybiodegradowalnych, w tym torby foliowe, worki z LDPE, worki z tworzywa sztucznego ulegające degradacji/rozkładowi - nie są workami biodegradowalnymi i nie należy tych worków umieszczać w pojemniku na odpady biodegradowalne. Również napis na workach „worek na odpady/śmieci biodegradowalne” nie świadczy o tym, że worki są biodegradowalne.

Worki NIE SŁUŻĄ do władania ich do kubłów. Można zbierać w nich te odpady, które np. nie zmieszczą się do kubłów, np. skoszoną trawę, jak to było do tej pory. Do pojemników NIE NALEŻY wkładać worków. Odpady należy wrzucać do pojemnika luzem, czyli bez żadnego dodatkowego opakowania.

Od nowego roku nie będzie już kontenera na odpady zielone pod oczyszczalnią w Wyrach. Z każdej nieruchomości będą odbierane bioodpady tzn. 1 pojemnik 120 l + max. 48 worków w ciągu roku.

Nadwyżkę odpadów biodegradowalnych np. trawę, czy liście we własnych workach będzie można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyrach - nie dotyczy to osób zdeklarowanych, którzy kompostują odpady i będą pobierały z tego tytułu ulgę.

W przypadku dostarczenia odpadów w workach otrzymanych od firmy w ramach pakietu rocznego, pracownik Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydaje taką samą ilość worków właścicielowi nieruchomości odpowiadającą ilości dostarczonych. W przypadku dostarczenia odpadów w innych workach, pracownik Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie wydaje żadnych worków!

Będzie również możliwość skorzystania z usługi dodatkowo płatnej w postaci worków koloru pomarańczowego i wtedy też nastąpi ich odbiór sprzed posesji zgodnie z nowym harmonogramem. Worki można zakupić w Urzędzie Gminy Wyry za 10 zł za worek.

Ulga za kompostownik

Jeżeli mieszkaniec chce samodzielnie kompostować bioodpady, już od stycznia może płacić obniżoną stawkę za kompostowanie, jednak do 10 lutego 2021 r. musi złożyć do Urzędu Gminy nową deklarację.

W przypadku kompostowania bioodpadów stawka ulega obniżeniu o 4,00 zł miesięcznie od 1 do 5 osoby włącznie zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do podstawowej stawki opłaty oraz o 4,00 zł miesięcznie powyżej 5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do podstawowej stawki opłaty.

Należy pamiętać, iż wskazanie posiadania kompostownika oznacza, iż z nieruchomości oraz na PSZOK-u, nie będą odbierane żadne bioodpady (trawa, miękkie części roślin, obierki, odpady pochodzenia roślinnego, resztki żywności), gdyż mieszkaniec w zamian za częściowe zwolnienie w opłacie zobowiązuje się do kompostowania wytworzonych bioodpadów w całości.