Papier

(niebieski kolor worka)

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać papieru:

 • papieru powlekanego folią i kalką,
 • kartonów po mleku i napojach
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • pampersów i podkładek,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Tworzywa sztuczne i metale

(żółty kolor worka)

Wrzucamy:

 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,
 • kartoniki po mleku i napojach,
 • wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Szkło opakowaniowe

(zielony kolor worka)

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Nie powinno się wrzucać do szkła:

 • szkła stołowego – żaroodpornego,
 • ceramiki, doniczek,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • szkła kryształowego,
 • nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometrów i strzykawek,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • szyb samochodowych,
 • luster i witraży,
 • fajansu i porcelany,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady "zielone" - roślinne

Wrzucamy:

 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty, skoszona trawa,
 • trociny i kora drzew,
 • owoce, warzywa itp.
 • fusy po kawie i herbacie,
 • skorupki po jajkach, orzechach,
 • mokry papier,
 • ziemię po kwiatach,
 • popiół z grilla, z kominka.

Nie powinno się wrzucać do odpadów "zielonych" – roślinnych:

 • kości zwierząt,
 • mięsa i padlin zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • leków,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady niebezpieczne

Przeterminowane lekarstwa mieszkańcy Gminy Wyry mogą oddawać:

 • w aptece w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372,
 • w aptece w Wyrach przy ul. Tysiąclecia.

Zużyte baterie – na terenie Gminy Wyry pojemniki na zużyte baterie znajdują się w budynku Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133 (na parterze przy wejściu), w sklepie na ul. Dworcowej, w budynku byłego Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej 58, w bibliotece w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 oraz w szkołach i przedszkolach w Wyrach i Gostyni. Problematyczne odpady można również oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słonecznej.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:

 • odpady poremontowe i budowlane (w ilości do 0,5 m3 na mieszkańca na rok),
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki, itp.,
 • opony( do 4 sztuk na mieszkańca rocznie),
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych, (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.)
 • lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki)

Ilości przewyższające 0,5 m3 odpadów budowlanych oraz opony w większej ilości niż 4 na mieszkańca powinny być przekazywane bezpośrednio do MPGOiEO: "Master" w Tychach rzy ul. Serdecznej 100.