Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego

01.04.2022

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, mieszkańcy naszej Gminy proszeni są, o wypełnienie informacji dotyczącej posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Wyry.

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego..docx