ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Mieszkańcy mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach pracy Punktu. Ponadto raz w roku przeprowadzana jest "wystawka" zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio od Mieszkańców nieruchomości, w formie zbiórki mobilnej.