PSZOK

MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słonecznej 50 w Wyrach.

PSZOK jest czynny w dni robocze w następujących godzinach:

 • Poniedziałek: 10.00 – 18.00

 • Wtorek:  9.00 – 16.30
 • Środa:  9.00 – 16.30
 • Czwartek:  10.00  – 18.00
 • Piątek:  12.30 – 16.30
 • Sobota:  9.00 – 14.00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kontakt telefoniczny: 510 076 879

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddawać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier
 • szkło
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – limit  1500 kg / rok / nieruchomość;
 • zużyte opony ( za wyjątkiem zużytych opon: pochodzących z działalności rolniczej oraz pochodzących z pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 Mg ) -  limit 4 sztuki / rok /nieruchomość
 • odpady niebezpieczne
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • odpady tekstyliów i odzieży.