PRZEDSIĘBIORCY USUWAJĄCY NIECZYSTOŚCI

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY WYRY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZPODPŁYWOWYCH ORAZ OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW I TRASPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. FOREST TYCHY Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej 31/9 - tel. 534 671 021

2. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11 - tel. 691 450 189 e-mail: anna.nurkiewicz@remondis.pl

3. TKTM  Sp. z o.o.

44-177 Chudów, ul. Topolowa 77 - tel. 32 401 20 80

4. SM Brudek Martin

43-176 Gostyń, ul. Pszczyńska 311 - tel. 664 536 084

5. FHU EKO – STAR Tadeusz Starosta

43-180 Orzesze, ul. Kopernika 4 - tel. 501 448 965, 606 580 448

6. Bończyk Kazimierz TRANS-KAZ

43-187 Orzesze – Zawiść, ul. Kasztanowa 7 - tel. 511 414 127, (32) 221 15 43

7. Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik Felix Leszek Rudziński

44-246 Palowice, ul. Wiejska 60a - tel. 531 531 560

8. WC Serwis Polska Sp. z o.o.

41-808 Zabrze, ul. Szybowa 20E - tel. 801 133 088, e-mail: biuro@wcserwis.pl

9. TOI TOI Polska Sp. z o. o.

03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29 - tel. (22) 811 61 44, e-mail: kbockowska@toitoi.pl

10. Zbigniew Reguła

43-180 Orzesze, ul. Rybnicka 79 - tel.  604 389 972

11. Wywóz Nieczystości Ciekłych TRANSKOP Bracia Dawid Bendkowski i Marcin Bendkowski S.C.

43-180 Orzesze, ul. Jeziorska 6A - tel. 693 983 213

12. FHU SOLARNIA Dawid Władyka

43-178 Ornontowice, ul. Solarnia 14 – tel. 577 446 323

13. SZAMBEKO Sp. z o. o.

Aleje Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa – tel. 575 001 989, e-mail: biuro@szambeko.pl

14. Mateusz Bańczyk Firma Usługowo – Handlowa

43-180 Orzesze – tel. 668 161 806