Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry

Analiza do pobrania:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry za rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry za rok 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyry za rok 2022