Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje nowy formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1, a zatem również jej elektroniczna wersja składana poprzez platformę ePUAP.

Pobierz deklarację>>
Pobierz załącznik - wykaz współwłaścicieli>>

Gdzie złożyć deklarację?

 • do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy Wyry,
 • przesyłać pocztą tradycyjną,
 • za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Kto musi złożyć deklarację?

 • każdy właściciel nieruchomości, w której np. przybyło, bądź ubyło domowników
 • właściciel, który chce kompostować bioodpady i skorzystać z 4 zł ulgi, jeśli wcześniej takiej deklaracji nie złożył
 • właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, zakłady produkcyjne, lokale handlowe, obiekty użyteczności publicznej)

Jak złożyć deklarację poprzez ePUAP?

I sposób:

 1. Logujemy się na swoje konto na platformie ePUAP (epuap.gov.pl)
 2. Dopiero po zalogowaniu klikamy w bezpośredni link.
 3. Klikamy „Załatw sprawę” i wypełniamy adekwatne dla nas dane, będące podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami (np. budynek mieszkalny jednorodzinny, nieruchomość niezamieszkała, domek letniskowy).

II sposób:

 1. Logujemy się na swoje konto na platformie epuap (epuap.gov.pl)
 2. Po zalogowaniu klikamy „KATALOG SPRAW” w głównym menu i potem w polu „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę” wpisujemy: Wyry, klikamy „lupkę” i wybieramy z uzyskanego wyniku ostatnią pozycję: URZĄD GMINY WYRY.
 3. Klikamy „Pokaż sprawy wybranego urzędu”.
 4. Z listy wszystkich dostępnych w tej kategorii usług wybieramy „Ochrona Środowiska”.
 5. Następnie „Prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami” i wybieramy „Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 6. Klikamy „Załatw sprawę” i wypełniamy adekwatne dla nas dane, będące podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami (np. budynek mieszkalny jednorodzinny, nieruchomość niezamieszkała, domek letniskowy).