Zmiany w gospodarce odpadami: obowiązkowa segregacja!

18.12.2020

Zmiany w gospodarce odpadami: obowiązkowa segregacja!
18 grudnia 2020

Od stycznia 2021 roku zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, czyli inaczej - mają obowiązek segregowania śmieci.

Dowiedz się, jak segregować odpady