Od stycznia korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie gminy Wyry możliwe jest tylko z użyciem karty identyfikacyjnej. Od 7 stycznia można odbierać je w Urzędzie Gminy Wyry.

Jak można odebrać kartę?

Aby otrzymać kartę na PSZOK, właściciel nieruchomości musi złożyć do Urzędu Gminy Wyry wniosek.

Karta zostanie wydana od razu, jeżeli:

 • wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty,
 • właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • właściciel uiszcza terminowo należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z płatnościami,
 • właściciel posiada dowód zapłaty za każdą kolejną kartę,
 • właściciel posiada pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika właściciela nieruchomości).

W pozostałych przypadkach, karta zostanie wydana do 7 dni roboczych od opłaty zaległości, czy aktywacji nowej deklaracji. Również dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji – w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O terminie odbioru Karty w Urzędzie właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.

Kto może odebrać kartę?

Karta wydawana jest tylko właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, który składa deklarację. Aby złożyć ją poprzez pełnomocnika, konieczne jest złożenie również podpisanego przez właściciela druku pełnomocnictwa.

Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości nie zalega z płatnościami za odpady, i posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie Karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez organ podatkowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O terminie odbioru Karty właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.

Jak wygląda karta?

Karta na PSZOK to zbliżeniowa karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do nieruchomości.

20210108_125610 (1).jpgInked20210108_125632 (1)_LI.jpg

Co zawiera karta?

W systemie powiązanym z kartą znajdą się wszystkie dane dotyczące:

 • przekazanych odpadów komunalnych powstających na naszej nieruchomości do PSZOK
 • naliczenia opłaty za przekazanie do PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów komunalnych za odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK-u umożliwia identyfikację zarówno właściciela nieruchomości jak i samej nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do nadzorowania korzystania z karty w przypadku udostępnienia jej mieszkańcom swojej nieruchomości.

Ile kart dostaniemy?

Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:

 • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy - 1 Karta na nieruchomość,
 • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym, na której zamieszkują mieszkańcy – 1 Karta na budynek wielolokalowy lub 1 Karta na każdy lokal w tym budynku,
 • dla pozostałych nieruchomości – 1 Karta na nieruchomość.

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość Kart właściciel nieruchomości zobowiązany jest:

 • złożyć kolejny stosowny wniosek
 • uiścić opłatę w wysokości 100 zł (sto złotych 00/100) na konto bankowe: Bank Spółdzielczy Tychy Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001 za każdą kolejną wnioskowaną Kartę.

Szczegóły w regulaminie oraz pod nr tel. 32 325 68 23 oraz e-mail: odpady@wyry.pl.

Załączniki: